TEKNODUR PRIMER 8-00

Kontakt je alifatska izocijanatna smola.

Sigurnosno tehnički list

Priprema površine

Uklonite s površine sve nečistoće koje bi mogle biti štetne za površinsku pripremu i bojenje. Odgovarajućim postupkom uklonite i soli topive u vodi. Površine treba adekvatno pripremiti za različite materijale: ČELIK: Pjeskarenjem uklonite hrđu i okujinu do stupnja Sa 2½ (standard ISO 8501-1). Na tankom limu brušenje poboljšava prionjivost boje. STARE OBOJENE POVRŠINE POGODNE ZA PONOVNO NANOŠENJE: Uklonite nečistoće koje mogu biti štetne za novo nanošenje boje (npr. masnoće i soli.). Površina mora biti suha i čista. Površine stare boje, koja premašuje maksimalno propisano vrijeme za dodatnu aplikaciju, treba brusiti. Oštećeni dijelovi trebaju biti pripremljeni prema zahtjevima za podlogu i održavanje premaza. ALUMINIJ: Površinu očistite RENSA STEEL deterdžentom. Površine, koje su izložene vremenskim utjecajima, treba brusiti ili pjeskariti (AlSaS). CINK: Strukture iz vruće pocinčanog čelika koje su izložene vanjskim utjecajima moraju se prije bojenja mokro pjeskariti (Sas) do mat izgleda. Za čišćenje su prikladna sredstva aluminijev oksid i prirodni pijesak. Prema standardu 12944-5 bojenje djelomično ili potpuno uronjenih galvaniziranih objekta nije preporučeno. Bojanje vruće pocinčanih površina koje su izloženje uranjanju treba posebno provjeriti sa Teknosom. Preporuča se tretiranje novog pocinčanog tankog lima mokrim pjeskarenjem (SaS). Površine, koje su matirane zbog izloženosti vanjskim utjecajima, mogu se obraditi RENSA STEEL deterdžentom Mjesto i vrijeme pripreme treba pažljivo izabrati, da površina ne zaprlja ili navlaži prije daljnje obrade. Dodatne korisne informacije za pripremu površine mogu se naći u normi EN ISO 12944-4 i ISO 8501-2. Privremeni temelj:

Nanošenje

MJEŠANJE KOMPONENTI: Treba uzeti u obzir "pot life" (vrijeme korištenja) za pripremanje odgovarajuće količine mješavine. Prije aplikacije treba komponentu A i B izmiješati u pravom omjeru. Temeljito miješati do dna posude za miješanje. Neadekvatno miješanje ili pogrešan omjer miješanja rezultira nesavršenostima u stvrdnjavanju i oštećenim svojstvima filma. Prije upotrebe temeljito promiješati. Prije aplikacije očistite opremu sa propisanim razrjeđivačem.

Uvjeti kod nanošenja

Površina koja se boja, mora biti suha. Tijekom nanošenja i za vrijeme sušenja temperatura okolnog zraka, temperatura površine i temperatura boje mora biti min. +5° C i relativna vlažnost zraka max. 80%. Temperatura površine i boje mora biti isto tako najmanje 3°C viša od točke rosišta u okolini.

Skladištenje

Kontakt reagira s vlagom u zraku. Otvoreni kontakt treba upotrijebiti u razdoblju od 14 dana. Rok trajanja nalazi se na oznaci. Čuvati na hladnom i suhom mjestu u dobro zatvorenim posudama.

Prikladna veličina mlaznice bezračnog raspršivača 0,010 - 0,018".
Ukupna masa suhe tvari oko 990 g/l
Hlapljivi organski spojevi (HOS) oko 400 g/l
Vrijeme upotrebljivosti mješavine 3 h (+23 °C)
Omjer miješanja 8:1 volumenski (komp. A : komp. B)
Utvrđivač Comp. B: TEKNODUR HARDENER 0010
Sjaj Polu-sjaj
Praktična potrošnja Vrijednosti ovise o vrsti primjene, uvjetima na površini, gubitaka, itd.
Razrjeđivač Standardnim razrjeđivačem: TEKNOSOLV 9526.
Čišćenje TEKNOCLEAN 6496
Boje
Oznake sigurnosti Vidi sigurnosno-tehnički list proizvoda. Kontakt i mješavina sadrže izocijanate. U slabo prozračenim prostorima i osobito jer se aplikacija vrši prskanjem treba upotrijebiti respirator sa vanjskim izvorom zraka. Za kratkotrajni ili povremeni rad može se koristiti i maska s kombiniranim filtrom A2-P2 uz dopunsku zaštitu oči i lica. Kontakt otvarajte pažljivo, jer se tijekom skladištenja može povećati tlak u spremniku.