NORDICA CLASSIC

Dækkende træbeskyttelse

  • Vandbaseret

Halvmat, akrylbaseret træbeskyttelse til træoverflader udendørs. Miljøvenlig facademaling med NORDICA klasse holdbarhed: giver en hård overflade, som er smudsafvisende og bibeholder farve og glans i meget lang tid.

Nye og tidligere med akrylmaling malede træoverflader, f.eks. udvendige vægge, facadebrædder og vindskeder. Kan også anvendes som vedligeholdelsesmaling på de fleste gamle olie- og alkydmalinger, hvis overfladerne er i god stand.

Opbevaring

Opbevares frostfrit.
Tørstof ca. 37 % volumen
Flygtige organiske stoffer (VOC) EU VOC-grænseværdi (kat A/d): 130 g/l. Produktets VOC: maks. 130 g/l.
Glans Halvmat
Tonesystem Teknomix
Massefylde ca. 1,3 g/ml
Fortynder Vand
Rengøring Redskaber rengøres umiddelbart efter anvendelse med vand og grundrengøringsmiddel.
Sikkerhedsmærkning Se sikkerhedsdatablad. KEMISKE EGENSKABER OG SIKKERHED Produktet er ikke klassificeret som farligt i henhold til forordning (EF) 1272/2008. Anbefalede sikkerhedsforanstaltninger ved anvendelse af produktet: Undgå unødvendig hudkontakt. Brug arbejdstøj til at beskytte mod malingstænk. Brug øjenbeskyttelse til at beskytte mod malingsstænk. Undgå indånding af sprøjtetåge under sprøjtepåføring. Brug åndedrætsværn, filtertype A P. Flere oplysninger og sikkerhedsdatablad: Produktets produktside www.teknos.com.
Godkendelser og certifikater Nordic Ecolabel,Finnish Key Flag