NORDICA CLASSIC

Majavärv

  • Vesialuseline

Poolmatt akrülaadipõhine vesialuseline välisvärv puitpindadele. Keskkonnasõbralik, 'Luigemärgiga' NORDICA-klassi kestvusega majavärv: värvi kõva pind hülgab mustust ja säilitab välisilme ja tooni väga pikaks ajaks.

Uued ja varem värvitud puitpinnad: välisseinad, räästalauad ja voodrilauad. Palkpindadele soovitatakse WOODEX AQUA CLASSIC puidulasuuri. NORDICA CLASSIC sobib ka varem alküüd- või akrülaatvärvidega värvitud fassaadiplekkide hooldusvärvimiseks.

Pinna eeltöötlus

UUED PINNAD: töötle pind niipea kui võimalik. Impregneerimine ja kruntimine tuleks teha ehitussuvel. Eemaldada pindadelt kõik üleliigne, tolm, mustus ja hallitus. Vajadusel kasutada RENSA FACADE fassaadi- ja hallituspesuainet. Kanna pinnale kiht WOODEX-sarja kruntimmutit, lase kuivada üks ööpäev. Krundi puitpinnad NORDICA PRIMERIGA, lase kuivada 1-3 ööpäeva sõltuvalt ilmastikust. Puhasta metallosad TEKNOSOLV 1621-ga (lakibensiiniga) ja krundi FERREX AQUAga. VAREM VÄRVITUD JA VANAD PINNAD: asenda kahjustatud puitosad uutega. Eemalda lihvimisjäägid, tolm ja mustus. Eemalda lahtised värviosad täielikult. Vanad kõvad värvikihid, millega ei toimu korralikku naket, tuleb samuti eemaldada. Värvikihid eemaldatakse kaabitsa, terasharja või fööniga. Alternatiivina võib kasutada värvieemaldit. Pese pinnad RENSA FACADE fassaadi- ja hallituspesuanega ning loputa korralikult. Vana töötlemata puitpind tuleb töödelda WOODEX-sarja kruntimmutiga (vt. ’UUED PINNAD’). Krundi katmata puitpinnad 5-10% lahjendatud NORDICA PRIMERiga, lase kuivada 1-3 ööpäeva sõltuvalt ilmastikust. Puhasta roostes metallpinnad traatharjaga, pese TEKNOSOLV 1621-ga (lakibensiiniga) ja krundi FERREX AQUA roostetõrjevärviga.

Pealekandmine

Enne kasutamist sega korralikult. Toonierinevuste vältimiseks suurtel pindadel sega ühes anumas kokku terve pinna katmiseks vajaminev kogus sama toonipartii värvi. Kanna pinnale pintsliga. Kui värv kantakse pinnale õhuvaba pihustiga, tehakse lõppviimistlus pintsliga. Soovituslik õhuvaba pihusti düüs on 0.015’’ – 0.019’’.

Pealekandmistingimused

Värvitav pind peab olema kuiv. Puidu niiskus peab olema alla 20% puidu kuivkaalust. Värvimise ja kuivamise ajal peab ümbritseva õhu, pinna ja värvi temperatuur olema üle +5°C ja suhteline õhuniiskus alla 80%. Hoidu värvimisest otseses päikesevalguses.

Ladustamine

Ei tohi jäätuda.
Kuivainesisaldus ca 37 mahu%
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) EL LOÜ (A/d): 130 g/l. Toote LOÜ: max 130 g/l.
Läige Poolmatt
Toonimissüsteem Teknomix
Tihedus ca 1,3 g/ml
Kuivamisaeg - puutekuiv 1 tund
Lahusti Vesi.
Töövahendite puhastamine Värvimisvahendid pesta kohe pärast tööd puhastusaine ja sooja veega.
Ilmastikukindlus Väga hea.
Ohutusteave Vt. ohutuskaarti. KEEMILISED OMADUSED JA TURVALISUS Toode ei ole klassifitseeritud ohtlikuks määruse (EÜ) 1272/2008 järgi. Toote kasutamisel soovitatavad ettevaatusabinõud: Väldi tarbetut kontakti nahaga. Kasuta värvipritsmete eest kaitseks töökindaid. Kasuta värvipritsmete eest kaitseks silmakaitset. Väldi värvimise ajal värvitolmu sissehingamist. Kasuta hingamiskaitset (tüüp A P). Lisainfo ja ohutuskaart: tootelehel www.teknos.ee
Heakskiidud ja sertifikaadid Nordic Ecolabel,Finnish Key Flag