NORDICA CLASSIC

Talomaali

  • Vesiohenteinen

Puolihimmeä akrylaattipohjainen vesiohenteinen ulkomaali puupinnoille. Ympäristöystävällinen, Joutsenmerkitty talomaali NORDICA-luokan kestävyydellä: maalin kova pinta hylkii likaa ja säilyttää ulkonäkönsä ja värisävynsä erittäin pitkään. MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 461. Kiiltoryhmä 4, puolihimmeä.

Uudet ja aikaisemmin akrylaattimaaleilla maalatut puupinnat, esim. ulkoseinät, räystäsaluset ja vuorilaudat. Voidaan käyttää myös useimpien hyväkuntoisten vanhojen öljy- ja alkydimaalausten huoltomaalaukseen. Hirsipinnoille suosittelemme WOODEX AQUA CLASSIC kuullotetta. NORDICA CLASSIC soveltuu myös aiemmin alkydi- tai akrylaattimaalilla maalattujen julkisivupeltien huoltomaalaukseen.

Käyttöturvallisuustiedote

Tuotteen värikartta

Pinnan esikäsittely

UUDET PINNAT: Käsittele pinta mahdollisimman pian. Ainakin kyllästys ja pohjamaalaus olisi paras tehdä jo rakennuskesänä. Pinnasta poistetaan irtonainen aines, lika, pöly ja home. Tarvittaessa käytetään RENSA FACADE julkisivu- ja homepesuainetta. Sivele pinta värittömällä WOODEX-sarjan pohjustepuunsuojalla. Anna kuivua 1 vuorokausi. Pohjamaalaa puupinnat NORDICA PRIMER pohjamaalilla ja anna pintojen kuivua 1 - 3 vrk säästä riippuen. Pese metalliosat TEKNOSOLV 1621:llä (lakkabensiini) ja pohjamaalaa ne FERREX AQUALLA. AIKAISEMMIN MAALATUT TAI VANHAT PINNAT: Vaihda huonokuntoiset puuosat uusiin. Poista irtonainen aines, lika ja pöly. Poista huonokuntoiset maalikerrokset kokonaan. Huomaa, että vanhan paksun maalikerroksen tarttuvuus alustaan saattaa olla heikentynyt niin, että maali on syytä poistaa vaikka maalikalvo vaikuttaakin ehjältä. Vanha maalikerros poistetaan ensisijaisesti kaapimalla tai teräsharjaamalla, sekä mahdollisesti lämmittämällä pintaa tarkoitukseen suunnitellulla infrapunalämmittimellä. Toissijaisesti voidaan käyttää maalinpoistoainetta tai suihkupuhdistusta. Vanhojen öljymaalien pinta saattaa olla huonokuntoinen: Voimakkaasti liituuntunut, pölymäinen ja hauras. Tällaiset pinnat tulee puhdistaa huolellisesti, jotta uusi maali pääsee tarttumaan kunnolla alustaansa. Joidenkin vanhojen maalityyppien, kuten esim. punamultamaali ja petrooliöljymaali, pinta on niin hauras ja pölymäinen, ettei niitä voi huoltomaalata NORDICA CLASSICILLA. Epävarmoissa tilanteissa tartunta tulee varmistaa koemaalauksella. Pese pinnat RENSA FACADE julkisivu- ja homepesuaineella ja huuhtele hyvin. Vanhan, käsittelemättömän puupinnan voit käsitellä värittömällä WOODEX-sarjan pohjustepuunsuojalla ennen pohjamaalausta, ks. 'UUSI PUUPINTA'. Pohjusta paljaat puupinnat NORDICA PRIMER pohjamaalilla. Anna kuivua 1 - 3 vrk säästä riippuen. Teräsharjaa ruostuneet metalliosat. Pese kaikki metalliosat TEKNOSOLV 1621:llä (lakkabensiini) ja pohjamaalaa ne FERREX AQUALLA.

Käsittelyohje

Ennen käyttöä maali sekoitetaan huolellisesti. Suuria yhtenäisiä pintoja maalattaessa tulee värierojen välttämiseksi varata koko pintaa varten riittävästi maalia samasta sävytyserästä ja/tai sekoittaa riittävästi maalia samaan astiaan. Maali levitetään siveltimellä. Käytettäessä korkeapaineruiskua tulee maalipinta tasoittaa ja viimeistellä siveltimellä. Suositeltava korkeapaineruiskun suutinkoko on 0,015 - 0,019".

Käsittelyolosuhteet

Maalattavan pinnan tulee olla kuiva. Puun kosteus saa olla enintään 20 % puun kuivapainosta. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana tulee ilman, maalattavan pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +5 ° C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Maalausta suorassa auringonpaisteessa on vältettävä.

Varastointi

Ei saa jäätyä.
Kuiva-ainepitoisuus n. 37 tilavuus-%
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC) EU VOC raja-arvo (kat A/d): 130 g/l. Tuotteen VOC: max. 130 g/l.
Kiilto Puolihimmeä
Sävytysjärjestelmä Teknomix
Tiheys n. 1,3 g/ml
Käytännön riittoisuus Höylälauta 8 - 10 m²/l. Sahalauta 5 - 8 m²/l. Julkisivupelti 8 - 10 m²/l.
Kosketuskuiva n. 1 tunnin kuluttua
Ohenne Vesi.
Välineiden pesu Työvälineet pestään välittömästi käytön jälkeen lämpimällä vedellä ja pesuaineella.
Säänkestävyys Erittäin hyvä.
Varoitusmerkintä Katso käyttöturvallisuustiedote. KEMIALLISET OMINAISUUDET JA TURVALLISUUS Tuotetta ei luokitella vaaralliseksi asetuksen (EY) 1272/2008 mukaisesti. Suositeltavat turvatoimet tuotteen käytössä: Turhaa ihokosketusta tulee välttää. Käytä maaliroiskeilta suojaavaa työvaatetusta. Käytä maaliroiskeilta suojaavia silmäsuojaimia. Ruiskumaalauksessa tulee välttää ruiskutussumun hengittämistä. Käytä hengityssuojainta, suodatintyyppi A P. Lisätietoa ja käyttöturvallisuustiedote: Tuotteen tuotesivu www.teknos.com
Hyväksynnät & sertifikaatit Joutsenmerkki,Avainlippu