NORDICA CLASSIC

Husmaling

  • Vanntynnet

Halvmatt akrylatbasert vanntynnet utendørsmaling for treflater. Miljøvennlig Svanemerket husmaling med holdbarhet i NORDICA-klassen: Malingens harde overflate er smussavvisende og beholder utseendet og fargen i veldig lang tid.

Nye og tidligere akrylmalte treflater, f.eks. Yttervegger og vannbrett. Kan også brukes som vedlikeholdsmaling på de fleste gamle olje- og alkydmalinger, hvis overflatene er i god stand. På tømmerstrukturer anbefaler vi WOODEX AQUA CLASSIC transparent beis. NORDICA CLASSIC er også egnet for vedlikeholdsmaling av tidligere alkyd- eller akrylmalte fasadeplater.

Forbehandling

NYE OVERFLATER: Behandle overflaten så snart som mulig. Det beste er om impregnering og grunning blir påført i løpet av sommeren under bygging. Fjern alt løst på overflaten, smuss, støv og mugg etc. Bruk om nødvendig RENSA FACADE fasaderenser. Påfør et strøk med klar impregneringsvæske fra WOODEX-serien. La tørke i en dag. Grunning av treoverflater med NORDICA PRIMER og la overflatene tørke i 1 - 3 dager avhengig av været. Vask metall med TEKNOSOLV 1621 (løsemiddelnafta) og utfør grunning med FERREX AQUA. TIDLIGERE MALTE ELLER GAMLE TREOVERFLATER: Bytt ut ødelagte treemner til nye. Fjern alt løst på overflaten, smuss, støv og mugg etc.. Fjern løs gammel maling helt. Sjekk om vedheften på gammelt intakt maling til underlaget er tilstrekkelig, ved usikkerhet bør malingen fjernes selv om malingsfilmen kan ser intakt ut. Det gamle malingslaget fjernes hovedsakelig ved skraping eller stålbørsting. Sekundært kan malingsfjerner benyttes. Overflaten på gamle oljemalingstrøk kan være i dårlig forfatning: kraftig kritting, støvete og sprø. Slike overflater må rengjøres grundig slik at den nye malingen får riktig vedheft til underlaget. Noen tradisjonelle malingstyper, som linoljemalinger og parafinoljemaling, produserer en så sprø og støvete og overflate slik at de ikke kan overmales med NORDICA CLASSIC. Hvis det er tvil om vedheften, må den sikres ved testmaling. Vask overflater med RENSA FACADE fasaderenser og skyll grundig. Gamle, ubehandlede treflater kan behandles med fargeløs impregneringsvæske fra WOODEX-serien før grunning, se 'NY TREOVERFLATE'. Grunne eksponerte tre overflater med NORDICA PRIMER grunning. La overflatene tørke 1 - 3 dager avhengig av været. Bruk stålbørste på rustne metalldeler. Vask alle metalldeler med TEKNOSOLV 1621 (lakknafta) og grunn dem med FERREX AQUA.

Påføring

Rør malingen grundig før bruk. For å unngå fargeforskjeller når du maler store ensartede overflater, bør man brekke tilstrekkelig mengde av fargen samtidig, til alt man skal benytte. Påfør malingen med pensel. Hvis malingen påføres med luftløs spray, skal overflaten ferdigbehandles med en børste. Anbefalt airless sprøytedyse er 0,015 - 0,019 ".

Påføringsforhold

Overflaten som skal males må være tørr. Treets fuktighet må være under 20% av treets tørrvekt. Under påførings- og tørkeperioden skal temperaturen på den omgivende luft, overflaten og malingen være over +5 °C og den relative luftfuktigheten under 80%. Unngå bruk i direkte sollys.

Oppbevaring

Må ikke fryse.
Tørrstoff ca. 37 % by volume
Flyktige organiske forbindelser EU VOC grenseverdi (kat A/d): 130 g/l. Produktets VOC: maks. 130 g/l.
Glans Halvmatt
Tonesystem Teknomix
Densitet abt. 1,3 g/ml
Tørketid – håndteringstørr etter ca 1 time
Tynner Vann.
Rengjøring Vask utstyret umiddelbart etter bruk med vaskemiddel og varmt vann.
Værbestandig Veldig god.
Sikkerhetsmerking Se sikkerhetsdatablad. KJEMISKE EGENSKAPER OG SIKKERHET Produktet er ikke klassifisert som farlig i henhold til forordning (EF) 1272/2008. Anbefalte sikkerhetsforanstaltninger ved bruk av produktet: Unngå unødvendig hudkontakt. Bruk arbeidstøy for å beskytte mot malingssprut. Bruk øyevern for å beskytte mot malingssprut. Unngå å puste inn sprøytetåke under påføringen. Bruk åndedrettsvern, filtertype A P. Mer informasjon og sikkerhetsdatablad: Produktets produktside www.teknos.com
Godkjennelser og sertifikater Svanemerket,Finnish Key Flag