TEKNOL 2881-00

Chuẩn bị bề mặt

Cách sơn

Điều kiện sơn

Cất giữ và bảo quản

Solids abt. 40 % by volume
Volatile organic compound (VOC) abt. 15 g/l
Gloss Matt
Tinting system Teknocolor;Teknomix
Thinner
Clean up
Safety markings