TEKNOL 2881-00

Grundingsprodukt

  • Grunding

TEKNOL 2881-00 et vandfortyndbart grundingsprodukt fremstillet på basis af alkyd/acryl.

Industriel grunding af brædder til træfacader og præfabrikerede dele til træhuse. Inden anvendelse kontaktes leverandøren for at tjekke det pågældende produkts egnethed.

Anvendelse: Før anvendelse af produktet bør malingsproducenten kontaktes for at sikre, at produktet er egnet til det givne formål.

Teknisk datablad

Sikkerhedsdatablad

Forbehandling

Overfladen skal være ren og tør. Træets fugtindhold skal være mindre end 20 %.

Påføring

Omrøres grundigt inden anvendelse.

Påføringsforhold

Under påføring og tørring skal luftens, overfladens og produktets temperatur være over +5 °C og den relative luftfugtighed under 80 %.

Opbevaring

Må ikke få frost. Lagerstabiliteten er angivet på etiketten. Opbevaring skal ske i tætsluttende emballage. Optimal opbevaringstemperatur er +10 °C - +25 °C.
Tørstof ca. 40 % volumen
Flygtige organiske stoffer (VOC) ca. 15 g/l
Glans Mat
Tonesystem Teknocolor;Teknomix
Fortynder Vand.
Rengøring Vand.
Sikkerhedsmærkning Se sikkerhedsdatablad. BEMÆRK! På grund af risiko for selvantændelse skal spild fra produktet, forbisprøjt og snavsede klude opbevares på et brandsikkert sted i lufttætte beholdere. Nedsænkning i vand kan også anbefales.