TEKNOL 2881-00

Alküüd-akrüülkruntvärv

  • Kruntimine

TEKNOL 2881-00 on vesialuseline alküüd-akrüülkrunt.

Kasutamine: Tööstuslik krunt puitfassaadidele ning puitmajade detailidele. Kaitseb puud, kuni pinnavärvimiseni ehituspaigal või tehases. Pinnavärvimine soovitatakse teha niipea kui võimalik, kuid viimane aeg on järgneval suvel. Pinnavärviks sobivad vesialuselised ja õlivärvid. Võtke enne toote kasutamist ühendust tootjaga veendumaks, et toode sobib ettenähtud otstarbel kasutamiseks.

Pinna eeltöötlus

Pind peab olema puhas ja kuiv. Puidu niiskus alla 20 %.

Pealekandmine

Segada hoolikalt.

Pealekandmistingimused

Värvimise ja kuivamise ajal peab õhu, värvitava pinna ja värvi temp. olema üle +5 °C, ja õhu suhteline niiskus alla 80%

Ladustamine

Ei tohi jäätuda. Säilivusaeg on etiketil. Säilitada tihedalt suletud anumates. Ladustamise temp. + 10 - + 25°C
Kuivainesisaldus ca 40 mahu%
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 15 g/l
Läige Matt
Toonimissüsteem Teknocolor;Teknomix
Lahusti Vesi.
Töövahendite puhastamine Vesi.
Ohutusteave Vt. ohutuskaarti. NB! Isesüttimisohu tõttu tuleb igasuguseid tootejääke, pihustisumu, määrdunud lappe jne. hoida tuleohutus kohas õhukindlalt suletud anumates. Soovitatakse ka veega immutamist.