TEKNOL 2881-00

Alküüd-akrüülkruntvärv

  • Kruntimine

Vesialuseline alküüd-akrüülkrunt.

Välisvoodrilaua ja puitmaja elementide tööstuslik kruntvärv. Võtke enne toote kasutamist ühendust tootjaga veendumaks, et toode sobib ettenähtud otstarbel kasutamiseks.

Kaitseb puitu, kuni pinnavärvimiseni ehituspaigal või tehases. Pinnavärvimine soovitatakse teha niipea kui võimalik, kuid viimane aeg on järgneval suvel. Pinnavärviks sobivad vesialuselised ja õlivärvid. TEKNOL 2881-00 lahjendatakse veega kohapeal.

Kuivainesisaldus ca 40 mahu%
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 15 g/l
Läige Matt
Toonimissüsteem Teknocolor;Teknomix
Teoreetiline kulu 8 m²/l (TEKNOL 2881-00 lahjendatud 60 :40 veega) ((märg kiht 125 μm, kuiv kiht 30 μm)
Lahusti Vesi
Töövahendite puhastamine Vesi