TEKNOSPRO SX

  • Spackel

Säkerhetsdatablad

Volymtorrhalt ca. 43 %
Skikttjocklek 0 - 5 mm
Densitet ca. 18 g/ml
Partikelstorlek 0,3
Godkännanden & Certifikat M1-klassificering,CE-märkning