TEKNOSPRO SX

Üldpahtel

  • Pahtel

Kasutusvalmis, vesialuseline valge pritspahtel.

Kasutatakse kuivades siseruumides seina- ja laepindade vuugi- ja lauspahtelduseks. Eriti head täiteomadused. Aluspinnaks võib olla kips-, kiudplaat, betoon, kergbetoon, krohv vms.

TEKNOSPRO SX-s sisalduv kõrgekvaliteetne dolomiitmarmor annab pahtlile eriti head täiteomadused ja valge tooni.

Pinna eeltöötlus

Uued pinnad puhastatakse tolmust ja mustusest. Varemvärvitud pinnad pestakse RENSA SUPER pesuainega. Kõvad ja läikivad pinnad matsistatakse ja eemaldatakse lihvimistolm.

Pealekandmine

Pahtel kantakse pinnale pahtlipihustiga. Kõrgsurvepihusti düüsi suurus 0,039-0,045“. Kihtide arvu määrab pinna ebatasasus. Kuivanud pahtlit võib värvida ja tapeetida. Enne tapeetimist pahtlipinnad eelkliisterdatakse. Pahtlit lihvides soovitatakse kasutada silma- ja hingamisteede kaitsevahendeid.

Pealekandmistingimused

Töödeldav pind peab olema kuiv. Õhu, pahtli ja pinna temperatuur peab olema üle +5°C ning suhteline õhuniiskus alla 80%.

Ladustamine

Hoida jahedas. Ei tohi jäätuda. Säilivusaeg: 1 aasta avamata pakendis.
Kuivainesisaldus ca 43 mahu%
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) Tootele ei laiene EL LOÜ-direktiiv.
Kihipaksus 0 - 5 mm
Tihedus ca 18 g/ml
Terasuurus 0,3
Töövahendite puhastamine Vesi
Pakendid 15 L
Ohutusteave Vt. ohutuskaarti.
Heakskiidud ja sertifikaadid CE-märgis,M1 klassifikatsioon