TEKNOSPRO SX

  • Szpachlówka

Karty Charakterystyki

Zawartość substancji stałych abt. 43 % obj.
Grubość warstwy 0 - 5 mm
Gęstość abt. 18 g/ml
Rozmiar cząstek 0,3
Aprobaty i certyfikaty Klasyfikacja M1,Oznakowanie CE