TEKNOSPRO SX

  • Spartel

TEKNOSPRO SX er en hvid færdigblandet allround sprøjtespartelmasse.

Anvendes til delvis spartling af samlinger og samlet glatning af vægge og lofter i tørre områder indendørs når speciel god fylde er påkrævet. Underlaget kan være gips, fiberplade, beton, let beton, spartel osv.

Teknisk datablad

Sikkerhedsdatablad

Forbehandling

Nye overflader rengøres for støv og snavs. Tidligere malede overflader rengøres med RENSA SUPER grundrens. Blanke og hårde overflader slibes matte og støvet fjernes. Porøse og ubehandlede træoverflader skal grundes inden spartlen påføres.

Påføring

Påfør spartel med en sprøjtepistol. Anbefalet dysestørrelse til airless sprøjte er 0,039 - 0,045 ". Antallet af lag er afhængig af overfladens ruhed. Den tørre spartel kan males eller tapetseres. Inden tapetsering skal de spartlede overflader for-limes. Brug af beskyttelsesmaske til øjne og ansigt anbefales, når spartlen slibes.

Påføringsforhold

Overfladen, der skal behandles, skal være tør Under påføring og tørring skal luftens, produktets og overfladens temperatur være over +5 °C og den relative luftfugtighed under 80 %.

Opbevaring

Opbevares køligt og frostfrit. Lagerstabiliteten er 1 år i uåbnet emballage.
Tørstof ca. 43 % volumen
Lagtykkelse 0 - 5 mm
Massefylde ca. 18 g/ml
Partikelstørrelse 0,3
Rengøring Vand
Emballage 15 l
Sikkerhedsmærkning Se sikkerhedsdatablad.
Godkendelser og certifikater ,CE-mærkning