TEKNOSPRO SX

  • Sparkel

Sikkerhetsdatablad

Tørrstoff ca. 43 % by volume
Lagtykkelse 0 - 5 mm
Densitet abt. 18 g/ml
Partikkel størrelse 0,3
Godkjennelser og sertifikater CE-merking,M1 klassifisering