TEKNOSPRO BINDER

Dammbindningsmedel

  • Vattenburen

TEKNOSPRO BINDER är ett vattenburet, färglöst, akrylbaserat dammbindningsmedel för tak- och väggytor inomhus. Färgproduktgrupp 161 enligt MaalausRYL 2012.

TEKNOSPRO BINDER lämpar sig för dammbindning av obehandlad betong, tegel, byggnadsblock, inredningsskivor o. dyl. ytor inomhus. Färglös TEKNOSPRO BINDER färgar eller förmörkar inte behandlade mineralytor. Den behandlade ytan kan vid behov övermålas med Teknos vattenburna inomhusfärger.

Förbehandling av yta

Ytan som behandlas ska vara ren och torr. TEKNOSPRO BINDER är en bruksfärdig produkt som kan vid behov nyanseras till laserande kulörer. Med denna signalnyansering kan man säkerställa att en tillräcklig dammbindningsfilm appliceras.

Applicering

Applicering i ett eller två skikt med pensel, rulle eller högtrycksspruta. Munstycke för högtryckssprutan 0,013 - 0,017''.

Appliceringsförhållanden

Ytan som behandlas ska vara torr. Luftens och underlagets temperatur bör vara över +5°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %.

Lagring

Bör förvaras svalt och i tätt förslutna förpackningar. FÖRVARAS FROSTFRITT.
Volymtorrhalt ca. 14 %
Flyktiga organiska ämnen (VOC) EU VOC gränsvärde (kat A/h): 30 g/l 2010. Produktens VOC: max. 30 g/l.
Brytsystem Teknomix
Densitet ca. 1 g/ml
Torktid - hanterbar efter ½ timme
Förtunning Vatten
Rengöringsförtunning Redskapen tvättas omedelbart efter användningen med varmt vatten och tvättmedel.
Emballage 9 L, 18 L
Säkerhetsmärkning Se säkerhetsdatabladet.
Godkännanden & Certifikat M1-klassificering