TEKNOSPRO BINDER

Grunt do sypkich podłoży

  • Produkt wodorozcieńczalny

TEKNOSPRO BINDER grunt do sypkich podłoży, wodorozcieńczalny bezbarwny, akrylowy grunt do ścian i sufitów wiążący sypkie podłoża.

TEKNOSPRO BINDER nadaje się do gruntowania podłoży sypkich, betonu surowego, cegły, płyt budowlanych itp. wewnątrz pomieszczeń. Bezbarwny TEKNOSPRO BINDER nie zmienia koloru i nie przyciemnia malowanych podłoży. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, zagruntowaną powierzchnię można przemalować wodorozcieńczalnymi farbami Teknos do malowania wewnątrz pomieszczeń.

Przygotowanie powierzchni

Malowana powierzchnia musi być czysta i sucha. TEKNOSPRO BINDER jest produktem gotowym do użycia lub jeżeli to konieczne może być barwiony na odcienie transparentne. Pozwala to dokładniej stwierdzić, które elementy powierzchni zostały zagruntowane.

Nakładanie

Nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem hydrodynamicznym w jednej lub w dwóch warstwach. Średnica dyszy do natrysku bezpowietrznego: 0,013 – 0,017’’.

Warunki podczas nakładania

Malowana powierzchnia musi być sucha. Temperatura otaczającego powietrza malowanej powierzchni powinna być wyższa niż +5°C. Wilgotność względna powietrza powinna wynosić poniżej 80%.

Przechowywanie

Należy przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w chłodnym pomieszczeniu. NIE MOŻE ZAMARZAĆ.
Zawartość substancji stałych abt. 14 % obj.
Lotne związki organiczne (LZO) EU VOC wartości graniczne (kat. A/h): 30 g/l. VOC produktu: max 30 g/l.
System kolorowania Teknomix
Gęstość abt. 1 g/ml
Czas schnięcia - pyłosuchość po 0,5 godz.
Rozcieńczalnik Woda
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu Natychmiast po użyciu umyć sprzęt ciepłą wodą z detergentem.
Opakowania 9 L, 18 L
Oznakowanie bezpieczeństwa Patrz Karta Charakterystyki
Aprobaty i certyfikaty Klasyfikacja M1