TEKNOSPRO BINDER

Tolmupidur

  • Vesialuseline

TEKNOSPRO BINDER on vesialuseline akrüülil põhinev tolmupidur siseseintele ja –lagedele.

TEKNOSPRO BINDER sobib tolmu sidumiseks töötlemata betoonile, tellisele, ehitusplokkidele jms sisetingimustes. Värvitu TEKNOSPRO BINDER ei muuda ega tumenda mineraalpindade tooni. Töödeldud pinda võib vajadusel üle värvida vesialuseliste sisevärvidega.

Pinna eeltöötlus

Töödeldav pind peab olema puhas ja kuiv. Toode on valmis kasutamiseks, seda on võimalik vajadusel toonida poolläbipaistvatesse toonidesse. See muudab juba töödeldud pinnad paremini nähtavaks.

Pealekandmine

Kantakse pinnale pintsli, rulli või õhuvaba pihustiga üks kuni kaks korda. Düüsi suurus 0,013-0,017“.

Pealekandmistingimused

Töödeldav pind peab olema kuiv. Ümbritseva õhu, pinna ja toote temperatuur peab olema üle +5C ning suhteline õhuniiskus alla 80%.

Ladustamine

Ladustada tihedalt suletud anumates ja jahedas. Ei tohi jäätuda.
Kuivainesisaldus ca 14 mahu%
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) EL LOÜ (A/h): 30 g/l 2010. Toote LOÜ: max 30 g/l.
Toonimissüsteem Teknomix
Tihedus ca 1 g/ml
Kuivamisaeg - tolmuvaba ½ h
Lahusti Vesi
Töövahendite puhastamine Pese töövahendid kohe pärast tööd pesuvahendi ja sooja veega.
Pakendid 9 L, 18 L
Ohutusteave Vt ohutuskaarti.
Heakskiidud ja sertifikaadid M1 klassifikatsioon