TEKNOSPRO BINDER

  • Vanntynnet
Tørrstoff ca. 14 % by volume
Tonesystem Teknomix
Densitet abt. 1 g/ml
Godkjennelser og sertifikater M1 klassifisering