TEKNOSAFE FLAME GUARD 2467-10

Brandhämmande brandskyddsklarlack

  • Vattenburen
  • Färg
  • Grundfärg

TEKNOSAFE FLAME GUARD 2467-10 är en vattenburen svällande brandskyddsklarlack för interiöra träpaneler och träbaserade skivor. Materialet: Träytor eller träpaneler med tjocklek> 8 mm och densitet ≥ 338 kg/m³ enligt riktlinjer i klassifikationsrapporter.

Används som en industriell brandskyddsklarlack för att förbättra egenskaperna “reaction to fire” (EN 13501-1) för interiöra träytor. TEKNOSAFE FLAME GUARD 2467-10 ingår i ett målningssystem Teknos FR Panel till vilken endast en topplack är godkända. Innan produkten tas i bruk bör Teknos kontaktas för att försäkra att produkten lämpar sig för objektet i fråga.

Används som en industriell brandhämmande brandskyddsklarlack i system: Teknos FR Panel med TEKNOSAFE FLAME PROTECT 2468-00 för att förbättra “reaction to fire” (EN 13501-1) för interiöra träytor. Innan produkten tas i bruk bör Teknos kontaktas för att försäkra att produkten lämpar sig för objektet i fråga. Brandskyddsegenskaperna är klassificerade enligt B-s1,d0 EN 13501-1 (SBI test). Väderbeständighetsklass enligt “reaction to fire performance”, produktens system uppnår durabilityklass enligt EN 16755 – DRF class INT1 och INT2. M1-klassificering, A+ Émissions l'air intérieur: Vid Industriell användning.

Förbehandling av yta

Ytan ska vara ren och torr. Fukthalten i träet ska vara mellan cirka 10% och bör inte överstiga 12%.

Appliceringsförhållanden

Luftens, ytans och färgens temperatur skall vara över +10°C och den relativa luftfuktigheten under 80% under tiden för applicering och torkning. Det bästa slutresultatet uppnås då luftens temperatur är +23°C – +38°C, den relativa luftfuktigheten är 50–70% och ventilationen är god. Omblandas väl före användningen, maskinell omrörning rekommenderas. Vi rekommenderar övermålning med TEKNOSAFE FLAME PROTECT 2468-00 på TEKNOSAFE FLAME GUARD 2467-10 på ytorna som ska vara tvättbara, då regelbunden kontakt med ytan är sannolik (t.ex. väggar av trä, eller regelbundet tvättade tak eller paneler). För alla behandlade ytor rekommenderas att foam av tjocklek 1,5 mm minimum (polyuretanfilm t.ex.) används vid paketering mellan skivorna/panelerna.

Lagring

Förvaras frostfritt. Lämpligaste lagringstemperatur är +10°C - +25°C.

Appliceringsmetod

Appliceras industriellt.
Flyktiga organiska ämnen (VOC) Se säkerhetsdatabladet.
Glans Matt
Brytsystem Teknocolor
Teoretiskt spridningsområde Grund klassificering är baserad på ≥250 g/m² TEKNOSAFE FLAME GUARD 2467-10 med eller utan ≤100 g/m² TEKNOSAFE FLAME PROTECT 2468-00 eller i kombination med ytterligare relevanta brandklassificeringsrapporter.
Torktid - hanterbar 20–30 min.
Förtunning Vatten.
Rengöringsförtunning Vatten.
Kulörer Färglös och bas T (transparenta kulörer). Alla kulörrecept är utvecklade av Teknos Shade Service. Baskulören kan variera något. Efter nyansering skall kulörkontroll utföras.
Emballage Finns i en rad förpackningsstorlekar som standard.
Säkerhetsmärkning Se säkerhetsdatabladet.
Godkännanden & Certifikat M1-klassificering,A+ Émissions l'air intérieur