TEKNOSAFE FLAME GUARD 2467-10

Brannhemmende grunning og maling

  • Vanntynnet
  • Maling
  • Grunning

TEKNOSAFE FLAME GUARD 2467-10 er en vanntynnet, brannhemmende grunning og maling som eser opp (intumescent) ved påvirkning av varme for innvendig massiv trepanel og -kledning, og trebaserte paneler. Substratet: Massivt tre eller trepaneler med en tykkelse på > 8 mm og en densitet på ≥ 338 kg/m³ når den sees i sammenheng med den relevante brannklassifiseringsrapporten.

Brukes som industriell grunning eller maling for å forbedre treets reaksjon på brann (Reaction to fire – EN 13501-1). TEKNOSAFE FLAME GUARD 2467-10 er en del av overflatebehandlingssystemet Teknos FR Panel, der ett toppstrøk er klassifisert. Før produktet tas i bruk bør forhandler kontaktes for å forsikre at produktet er egnet til ønsket bruk.

Brukes som en industrielt brannhemmende grunning eller maling som en del av et system kalt Teknos FR Panel med TEKNOSAFE FLAME PROTECT 2468-00 for å forbedre “reaksjon på brann” (EN 13501-1) av innvendige treflater. Før produktet tas i bruk bør forhandler kontaktes for å forsikre at produktet er egnet til ønsket bruk. De brannhemmende egenskapene er klassifisert iht. B-s 1, d0 EN 13501-1 (SBI test). Holdbarhetsklasser for reaksjon på brannytelse, brannhemmende trebasert produkt i sluttbruksområder i henhold til EN 16755 - DRF klasse INT1 og INT2. M1 klassifisering, A+ Émissions l'air intérieur: Når den brukes industrielt.

Forbehandling

Treet må være rent og fritt for trestøv og forurensinger. Fuktighetsinnholdet i treet skal være ca. 10% og bør ikke overstige 12%.

Påføringsforhold

Under påføring og tørking skal luftens, overflatens og malingens temperatur være over +10°C, og den relative luftfuktighet mindre enn 80%. Best resultat oppnås ved lufttemperatur mellom +23 - +38°C og relativ luftfuktighet mellom 50-70% med god ventilasjon. Rør godt i produktet før bruk, helst ved bruk av mekanisk omrøring. Det anbefales å overflatebehandle TEKNOSAFE FLAME GUARD 2467-10 med TEKNOSAFE FLAME PROTECT 2468-00 i de tilfellene hvor overflatene skal vaskes eller hvor det forventes en viss fysisk berøring / kontakt av overflaten). For all overflatebehandlet massivt tre eller trebaserte emner anbefales det å bruke et ikke-merkende plastfolie med minimum 1,5 mm tykkelse (for eksempel polyetylenfilm) for å legge mellom de overflatebehandlede overflatene.

Oppbevaring

Må ikke fryse. Egnet lagringstemperatur er +10°C - +25°C.

Påføringsmetode

Påføres industrielt.
Flyktige organiske forbindelser Se sikkerhetsdatablad.
Glans Matt
Tonesystem Teknocolor
Teoretisk dekkevne Klassifiseringen er oppnådd med ≥250 g/m² TEKNOSAFE FLAME GUARD 2467-10 med eller uten ≤100 g/m² TEKNOSAFE FLAME PROTECT 2468-00 eller i forbindelse med ytterligere relevante brannklassifiseringsrapporter.
Tørketid – håndteringstørr 20–30 min.
Tynner Vann.
Rengjøring Vann.
Farger Fargeløs og base T (alle farger). Alle blanderesepter er utviklet av Teknos Shade-Service. Basefargen kan variere noe. Etter toning anbefales det å sjekke fargen nøye før den tas i bruk.
Emballasje Tilgjengelig i flere standard emballasjer.
Sikkerhetsmerking Se sikkerhetsdatablad.
Godkjennelser og sertifikater M1 klassifisering,A+ Émissions l'air intérieur