TEKNOSAFE FLAME GUARD 2467-10

Palosuojapohjamaali ja -pintamaali

  • Vesiohenteinen
  • Maali
  • Pohjamaali

TEKNOSAFE FLAME GUARD 2467-10 on vesiohenteinen palosuojapohjamaali ja -pintamaali, joka on tarkoitettu umpipuisille sisäpaneeleille ja -verhouksille sekä puupohjaisille paneeleille. Alusta: Umpipuiset tai puupohjaiset paneelit, joiden paksuus yli 8 mm ja tiheys ≥ 338 kg / m³ asiaan kuuluvan paloluokitusraportin yhteydessä.

Käytetään sisätiloihin tulevien puupintojen palonkestoa (EN 13501-1) parantavana teollisena pohja- tai pintamaalina. TEKNOSAFE FLAME GUARD 2467-10 kuuluu maalausjärjestelmään Teknos FR Panel, johon hyväksytään vain tietty pintamaali. Ennen tuotteen käyttöönottoa tulee ottaa yhteys Teknokseen ja varmistaa tuotteen soveltuvuus kyseiseen kohteeseen

Käytetään sisätiloihin tulevien puupintojen palonkestoa (EN 13501-1) parantavana teollisena pohja- tai pintamaalina osana maalausjärjestelmää Teknos FR Panel, yhdessä TEKNOSAFE FLAME PROTECT 2468-00:n kanssa. Ennen tuotteen käyttöönottoa tulee ottaa yhteys Teknokseen ja varmistaa tuotteen soveltuvuus kyseiseen kohteeseen.n. Palosuojaominaisuudet on luokiteltu B-s1,d0 EN 13501-1 mukaan (SBI-testi). Puupohjaisten tuotteiden palosuojausluokka, kun tuotteet tulevat käyttöluokkaan INT1 ja INT2 (INT1=sisäkäyttö, INT2=ulkolämpötila ja -kosteus mutta suojattu suoralta säärasitukselta), EN 16755:n mukaan. M1-luokitus, A+ Émissions l'air intérieur: Teollisuuskäytössä.

Pinnan esikäsittely

Puupinnalla ei saa olla puupölyä tai muita epäpuhtauksia. Puun kosteuden tulee olla noin 10 %, ei yli 12 %.

Käsittelyolosuhteet

Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +10 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Paras lopputulos saadaan, kun ilman lämpötila on +23 - +38 °C, ilman suhteellinen kosteus on 50- 70 % ja ilmanvaihto on hyvä. Ennen käyttöä maali sekoitetaan huolellisesti, mieluiten mekaanisesti. TEKNOSAFE FLAME GUARD 2467-10:n päälle suositellaan levitettäväksi esim. TEKNOSAFE FLAME PROTECT 2468-00, kun käsiteltävien pintojen tulee olla pestäviä tai kun pintaan saattaa kohdistua fyysinen kosketus (esim. puiset seinät tai usein puhdistettavat sisäkatot tai paneelit). Suosittelemme, että käsiteltyjen pintojen välissä käytetään vähintään 1,5 mm:n paksuista välikalvoa (esimerkiksi polyeteenikalvo).

Varastointi

Ei saa jäätyä. Sopivin varastointilämpötila on +10 °C - +25 °C.

Levitysmenetelmät

Levitetään teollisesti.
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC) Katso käyttöturvallisuustiedote.
Kiilto Himmeä
Sävytysjärjestelmä Teknocolor
Teoreettinen riittoisuus Perusluokitus on tehty määrällä ≥ 250 g/m² TEKNOSAFE FLAME GUARD 2467-10 ja tai ilman ≤ 100 g/m² TEKNOSAFE FLAME PROTECT 2468-00 tai yhdessä muiden asiaankuuluvien paloluokitusten kanssa.
Kosketuskuiva 20 - 30 min
Ohenne Vesi.
Välineiden pesu Vesi.
Värisävyt Väritön ja Base T (kaikki sävyt). Kaikki sävytysreseptit ovat Teknoksen sävypalvelun kehittämiä. Perusmaalin sävy saattaa vaihdella hiukan. Suosittelemme vahvasti sävyn tarkastamista sävytyksen jälkeen.
Pakkauskoot Saatavana vakiopakkauskokoina.
Varoitusmerkintä Katso käyttöturvallisuustiedote.
Hyväksynnät & sertifikaatit M1-luokitus,A+ Émissions l'air intérieur