TEKNOLAC PRIMER 0168-91 HB

High build alkydgrundfärg

TEKNOLAC PRIMER 0168-91 är en lufftorkande alkydbaserad grundfärg med hög torrhalt. Innehåller aktiva rostskyddspigment.

För målning av ståldetaljer som används inom- och utomhus.

Snabbtorkande med mycket goda korrosionsskyddande egenskaper. Hög torrhalt i kombination med goda appliceringsegenskaper gör att höga skikttjocklekar kan åstadkommas i en enda målningsoperation.

Volymtorrhalt ca. 50 %
Vikttorhalt ca. 940 g/l
Flyktiga organiska ämnen (VOC) ca. 450 g/l
Glans Helmatt
Torktid - hanterbar 40 µm: efter 20 min, 80 µm: efter 40 min
Torktid - ugnstorr 80°C / 15 min
Förtunning TEKNOSOLV 9502, TEKNOSOLV 1639
Rengöringsförtunning TEKNOSOLV 9502, TEKNOSOLV 1639