TEKNOLAC PRIMER 0168-91 HB

Käyttöturvallisuustiedote

Kuiva-ainepitoisuus n. 50 tilavuus-%
Kiintoainepitoisuus n. 940 g/l
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC) n. 450 g/l
Kiilto Täyshimmeä