TEKNOLAC PRIMER 0168-91 HB

Kuivainesisaldus ca 50 mahu%
Tahke aine kogumass ca 940 g/l
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 450 g/l
Läige Täismatt