TEKNOLAC PRIMER 0168-91 HB

Tørstof ca. 50 % volumen
Total tørstofmasse ca. 940 g/l
Flygtige organiske stoffer (VOC) ca. 450 g/l
Glans Helmat