TEKNOLAC PRIMER 0168-91 HB

Zawartość substancji stałych abt. 50 % obj.
Całkowita masa substancji stałych abt. 940 g/l
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 450 g/l
Połysk Pełny mat