TEKNOLAC 10

  • Topcoat
Volymtorrhalt ca. 43 %
Vikttorhalt ca. 620 g/l
Flyktiga organiska ämnen (VOC) ca. 520 g/l
Glans Matt