TEKNOLAC 10

  • Premaz
Suha snov cca. 43 % na volumen
Skupna trdna masa cca. 620 g/l
Hlapne organske snovi (VOC) cca. 520 g/l
Sijaj Mat