TEKNOLAC 10

  • Warstwa nawierzchniowa
Zawartość substancji stałych abt. 43 % obj.
Całkowita masa substancji stałych abt. 620 g/l
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 520 g/l
Połysk Mat