TEKNOLAC 10

Alküüdpinnavärv

  • Pinnavärv

TEKNOLAC 10 on kiirestikuivav matt alküüdpinnavärv.

Kasutatakse pinnavärvina alküüdsüsteemides sise- ja välispindadel. Võib kasutada ka ühekihivärvina kerges ilmastikukoormuses (must).

Värv on väga kiiresti kuivav ning seetõttu sobilik värvikambritesse ja väiksematesse töökodadesse. Kamuflaažtoon 326H täidab toonile, läikele ja infrapunapeegeldusele esitatud kvaliteedinõudeid.

Kuivainesisaldus ca 43 mahu%
Tahke aine kogumass ca 620 g/l
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 520 g/l
Läige Matt
Kuivamisaeg - tolmuvaba 1/4 h
Kuivamisaeg - puutekuiv 1 h
Lahusti TEKNOSOLV 1639, TEKNOSOLV 9502 või aeglustav TEKNOSOLV 1640
Töövahendite puhastamine TEKNOSOLV 1639, TEKNOSOLV 9502