TEKNOLAC 10

  • Topcoat
Tørstof ca. 43 % volumen
Total tørstofmasse ca. 620 g/l
Flygtige organiske stoffer (VOC) ca. 520 g/l
Glans Mat