TEKNOLAC 0191-47

alkydtäckfärg

TEKNOLAC 0191-47 är en lufftorkande alkydbaserad täckfärg.

Täckmålning av ståldetaljer för både inom- och utomhusbruk.

Snabbtorkande. Mycket god utomhusbeständighet. Ger utmärkta korrosionsskyddande egenskaper i system med t.ex. TEKNOLAC PRIMER 0168.

Volymtorrhalt ca. 40 %
Vikttorhalt ca. 480 g/l
Flyktiga organiska ämnen (VOC) ca. 526 g/l
Glans Blank
Torktid - hanterbar 40 µm: efter 45 min, 60 µm: efter 60 min
Förtunning TEKNOSOLV 1639 - snabb förtunning. TEKNOSOLV 1640 - långsam förtunning för bättre flyt och mindre risk för torrsprut.
Rengöringsförtunning TEKNOSOLV 1639, TEKNOSOLV 1640.