TEKNOLAC 0191-47

Tørstof ca. 40 % volumen
Total tørstofmasse ca. 480 g/l
Flygtige organiske stoffer (VOC) ca. 526 g/l
Glans Blank