TEKNOLAC 0191-47

Suha snov cca. 40 % na volumen
Skupna trdna masa cca. 480 g/l
Hlapne organske snovi (VOC) cca. 526 g/l
Sijaj Sijaj