TEKNOLAC 0191-47

Zawartość substancji stałych abt. 40 % obj.
Całkowita masa substancji stałych abt. 480 g/l
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 526 g/l
Połysk Połysk