TEKNOLAC 0191-47

Kuivainesisaldus ca 40 mahu%
Tahke aine kogumass ca 480 g/l
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 526 g/l
Läige Läikiv