TEKNODUR STRUCTURE 3615

  • Korrosionsskyddande
  • Topcoat
  • 2-komponent
  • Lösningsmedelsburen
  • Enskiktsfärg
Volymtorrhalt ca. 52 %
Vikttorhalt ca. 1050 g/l
Flyktiga organiska ämnen (VOC) ca. 440 g/l
Pot life 4 h (+23 °C)
Blandningsförhållande 6,5:1 av volym (comp. A : comp. B)
Härdare Komp. B: TEKNODUR HARDENER 7255
Glans Halvblank
Brytsystem Teknotint