TEKNODUR STRUCTURE 3615

  • Produkt zabezpieczający przed korozją
  • Warstwa nawierzchniowa
  • Powłoka jednowarstowa
  • Produkt rozpuszczalnikowy
  • Produkt dwuskładnikowy
Zawartość substancji stałych abt. 52 % obj.
Całkowita masa substancji stałych abt. 1050 g/l
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 440 g/l
Czas przydatności do stosowania 4 h (+23 °C)
Proporcja mieszania składników 6,5:1 objętościowo (Komp. A : Komp. B)
Utwardzacz Składnik B: TEKNODUR HARDENER 7255
Połysk Półpołysk
System kolorowania Teknotint