TEKNODUR STRUCTURE 3615

  • Korrosjonsbeskyttende
  • Topcoat
  • 2-komponent
  • Løsemiddelbasert
  • Ett Lags maling
Tørrstoff ca. 52 % by volume
Total tørrstoffinnhold ca. 1050 g/l
Flyktige organiske forbindelser (VOC) ca. 440 g/l
Pot life 4 h (+23 °C)
Blandingsforhold 6,5:1 by volume (comp. A : comp. B)
Herder Komp. B: TEKNODUR HARDENER 7255
Glans Halvblank
Tonesystem Teknotint