TEKNODUR STRUCTURE 3615

  • Korrosioonikindel
  • Pinnavärv
  • Lahustipõhine
  • 2-komponentne
  • Ühekihivärv
Kuivainesisaldus ca 52 mahu%
Tahke aine kogumass ca 1050 g/l
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 440 g/l
Segu kasutusaeg 4 h (+23 °C)
Segamissuhe 6,5:1 mahuliselt (comp. A : comp. B)
Kõvendi Comp. B: TEKNODUR HARDENER 7255
Läige Poolläikiv
Toonimissüsteem Teknotint