TEKNODUR STRUCTURE 3615

  • 2-komponentna
  • Enoslojna barva
  • Premaz
Suha snov cca. 52 % na volumen
Skupna trdna masa cca. 1050 g/l
Hlapne organske snovi (VOC) cca. 440 g/l
Pot life 4 h (+23 °C)
Razmerje mešanja 6,5:1 na volumen (comp. A : comp. B)
Trdilec Comp. B: TEKNODUR HARDENER 7255
Sijaj Polsijaj
Sistem mešanja Teknotint