TEKNODUR AQUA 3390-09

  • UV beständig
  • Topcoat
  • 2-komponent
  • Vattenburen
Volymtorrhalt ca. 42 %
Vikttorhalt ca. 560 g/l
Flyktiga organiska ämnen (VOC) ca. 90 g/l
Pot life 1.5 h (+23 °C)
Blandningsförhållande 5:1 av volym (comp. A : comp. B)
Härdare Comp. B: TEKNODUR AQUA HARDENER 7313
Glans Blank
Brytsystem Teknomix