TEKNODUR AQUA 3390-09

Farba nawierzchniowa poliuretanowa i lakier

  • Produkt odporny na promieniowanie UV
  • Warstwa nawierzchniowa
  • Produkt wodorozcieńczalny
  • Produkt dwuskładnikowy

TEKNODUR AQUA 3390-09 jest wodorozcieńczalną, dwuskładnikową, poliuretanową farbą nawierzchniową i lakierem. Utwardzaczem jest alifatyczna żywica izocyjanianowa.

Farba przeznaczona do stosowania jako powłoka nawierzchniowa w wodorozcieńczalnych, poliuretanowych systemach malarskich, narażonych na działanie korozji atmosferycznej. Zalecane jest użycie lakieru poliuretanowego TEKNODUR 3390-09 jako warstwy nawierzchniowej, jeżeli wymagane są znakomity połysk i trwałość koloru.

Zawartość substancji stałych abt. 42 % obj.
Całkowita masa substancji stałych abt. 560 g/l
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 90 g/l
Czas przydatności do stosowania 1.5 h (+23 °C)
Proporcja mieszania składników 5:1 objętościowo (Komp. A : Komp. B)
Utwardzacz Comp. B: TEKNODUR AQUA HARDENER 7313
Połysk Połysk
System kolorowania Teknomix
Czas schnięcia - pyłosuchość po 2,5 h
Czas schnięcia - suchość na dotyk po 6,5 h
Czas schnięcia - pełne utwardzenie po 7 dniach
Rozcieńczalnik Woda lub TEKNOSOLV 1936
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu Woda, TEKNOSOLV 6060, TEKNOSOLV 9521