TEKNODUR AQUA 3390-09

  • Pokrivni Premaz
Suha snov cca. 42 % na volumen
Skupna trdna masa cca. 560 g/l
Hlapne organske snovi (VOC) cca. 90 g/l
Pot life 1.5 h (+23 °C)
Razmerje mešanja 5:1 na volumen (comp. A : comp. B)
Trdilec Comp. B: TEKNODUR AQUA HARDENER 7313
Sijaj
Sistem mešanja Teknomix