TEKNODUR AQUA 3390-09

  • UV-kindel
  • Pinnavärv
  • Vesialuseline
  • 2-komponentne
Kuivainesisaldus ca 42 mahu%
Tahke aine kogumass ca 560 g/l
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 90 g/l
Segu kasutusaeg 1.5 h (+23 °C)
Segamissuhe 5:1 mahuliselt (comp. A : comp. B)
Kõvendi Comp. B: TEKNODUR AQUA HARDENER 7313
Läige Läikiv
Toonimissüsteem Teknomix