TEKNODUR 9201-05

  • Korrosionsskyddande
  • 2-komponent
  • Lösningsmedelsburen
  • Topcoat
Volymtorrhalt ca. 42 %
Flyktiga organiska ämnen (VOC) ca. 520 g/l
Pot life 4 h (+23 °C)
Blandningsförhållande 7:1 av volym (comp. A : comp. B)
Härdare Komp. B: TEKNODUR HARDENER 7255 eller TEKNODUR HARDENER 7236
Glans Halvblank