TEKNODUR 9201-05

  • 2-komponentna
  • Premaz
Suha snov cca. 42 % na volumen
Hlapne organske snovi (VOC) cca. 520 g/l
Pot life 4 h (+23 °C)
Razmerje mešanja 7:1 na volumen (comp. A : comp. B)
Sijaj Polsijaj