TEKNODUR 9201-05

  • Korrosioonikindel
  • Eriline nake
  • 2-komponentne
  • Lahustipõhine
  • Pinnavärv
Kuivainesisaldus ca 42 mahu%
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 520 g/l
Segu kasutusaeg 4 h (+23 °C)
Segamissuhe 7:1 mahuliselt (comp. A : comp. B)
Kõvendi Comp. B: TEKNODUR HARDENER 7255 või TEKNODUR HARDENER 7236
Läige Poolläikiv