TEKNODUR 9201-05

  • Korrosion beskyttende
  • 2-komponent
  • Opløsningsmiddelbaseret
  • Topcoat
Tørstof ca. 42 % volumen
Flygtige organiske stoffer (VOC) ca. 520 g/l
Pot-life 4 h (+23 °C)
Blandingsforhold 7:1 by volume (comp. A : comp. B)
Hærder Komp. B: TEKNODUR HARDENER 7255 eller TEKNODUR HARDENER 7236
Glans Halvblank