TEKNODUR 9201-05

  • Produkt zabezpieczający przed korozją
  • Produkt o specjalnej przyczepności
  • Produkt dwuskładnikowy
  • Produkt rozpuszczalnikowy
  • Warstwa nawierzchniowa
Zawartość substancji stałych abt. 42 % obj.
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 520 g/l
Czas przydatności do stosowania 4 h (+23 °C)
Proporcja mieszania składników 7:1 objętościowo (Komp. A : Komp. B)
Utwardzacz Składnik B: TEKNODUR HARDENER 7255 lub TEKNODUR HARDENER 7236
Połysk Półpołysk