TEKNODUR 0290-19

  • Anti-graffiti
  • 2-komponent
  • Lösningsmedelsburen
  • Lack
Volymtorrhalt ca. 45 %
Vikttorhalt ca. 480 g/l
Flyktiga organiska ämnen (VOC) ca. 520 g/l
Pot life 6 h (+23 °C)
Blandningsförhållande 4:1 av volym (comp. A : comp. B)
Härdare Komp. B: TEKNODUR HARDENER 0100/0200
Glans Högblank